„15-годишна наша балерина на сцените в Москва, Лондон и Чикаго“

bTV,  12 август, 2011 (още)

„Хореограф на Майкъл Джексън идва у нас. „

Монитор. 18 септември, 2010 (още)

„Наши балетни таланти ще се обучават в САЩ.“

bTV. 9 април, 2010 (още)

„Маратон по танци.“

Политика. 9 април, 2010 (още)

„Езикът на танца е един – красота, вълшебство, фантазия!“

Политика. 3 април 2009 (още)

„Танцова работилница отвори врати в София.“

Политика. 3 април 2009 (още)

„Хореографи от САЩ ще учат млади танцьори от България.“

bTV,  4 април , 2008 (още)
[separator]

Танцова работилница 2008. Интервю с П. Илиев в „Тази сутрин”, bTV . Април, 2008

Петър Илиев за Ethnic Dance Theatre, Минеаполис, „Тази сутрин”, bTV . Август, 2008

Екипът на Танцова Работилница в „Български Уроци” на БНТ. Април 2008, първа част.

Екипът на Танцова Работилница в „Български Уроци” на БНТ. Април 2008, втора част.

Танцова работилница 2010. Интервю с П. Илиев в „Тази сутрин”, bTV . Април, 2010

Танцова работилница 2010. Интервю с П. Илиев, „Всичко за жените“, BBT. Април 2010

Танцова работилница 2010. Интервю с  Антоанета Алексиева,  Гери Абът и Маркъс Галанте във „Всичко за жените“, BBT. Април 2010

Танцова работилница 2008. Интервю с П. Илиев в „Шоуто на Азис” , TV2. Април 2008

Танцова работилница 2008. Интервю със Соня Докинс и Алис Бергесън в „Шоуто на Азис”, TV2. Април 2008

[promo]In the Media[/promo]
[col-half align=“left“]

„15 year old Bulgarian ballerina on stage in Moscow, London and Chicago“

bTV, August 12, 2011 (read more)
[separator]

„One of Michael Jackson’s Choreographers to Teach in Bulgaria“

Monitor, Sept. 18, 2010 (read more)
[separator]

„Talented Young Bulgarians Will Study Dance in the US“

bTV, April 9, 2010 (read more)
[separator]

„A Dance Marathon“

Politics, April 9, 2010 (read more)
[separator]

„The Language of Dance Is Universal: Beauty, Magic, Imagination“

Bulgaria Now, January 6, 2010 (read more)

[separator]

„Dance Workshop Soon to Open in Sofia“

Politics, April 3, 2009 (read more)

[separator]

„US Choreographers to Train Young Dancers in Bulgaria“

bTV, April 4, 2008 (read more)
[separator]

Dance Bulgaria 2008. Interview with Petur Iliev, bTV, Аpril 2008

[space]

Petur Iliev at Ethnic Dance Theatre, bTV, August 2008

[space]

Bulgarian Lessons, BNT, April 2008, Part 1

[space]

Bulgarian Lessons, BNT, April 2008, Part 2

[space]
[/col-half]

[col-half align=“right“]
[space]

Dance Bulgaria 2010. Interview with Petur Iliev, bTV, April 2010

[space]

Dance Bulgaria 2010. Interview with Petur Iliev, BBT, April 2010

[space]

Dance Bulgaria 2010. Interview with Gary Abbott, Antoaneta Alexieva & Marcus Galante, BBT, April 2010

[space]

Dance Bulgaria 2008. Interview with Petur Iliev, TV2, April 2008

[space]

Dance Bulgaria 2008. Interview with Alice Bergeson & Sonia Dawkins, TV2, April 2008

[space]
[/col-half]