График – танцови ателиета (понеделник – събота)

 

Зала 1 – Голяма зала, Държавен музикален и балетен център

(Музикалния театър)

Час Пон Вт Сряда Четв Пет Съб
9:00 – 10:15ч. Балет
(техника)
Балет
(техника)
Балет
(техника)
Модерен
(техника)
Модерен
(техника)
Балет
(техника)
10:30 -11:45ч. Джаз
(техника)
Модерен
(техника)
Хип-хоп
(техника)
Балет
(техника)
Характерен
(техника и репертоар)
Модерен
(техника)
 
12:00 – 13:15ч.
Характерен
(техника и репертоар)
Джаз
(техника)
Модерен
(техника)
Хип-хоп
(техника)
Балет
(техника)
Джаз
(техника)
13:15 – 14:00 ч. Обедна пауза
14:00 – 16:00ч. Балет
(репертоар)
Балет
(репертоар)
Балет
(репертоар)
Балет
(репертоар)
Балет
(репертоар)
Балет
(репертоар)
16:00 – 18:00ч. Джаз
(репертоар)
Модерен
(репертоар)
в Дерида Денс Център
Модерен
(репертоар)
в Дерида Денс Център
Джаз
(репертоар)
Джаз
(репертоар)
Джаз
(репертоар)

Зала 2, Зала на Арабеск, Държавен музикален и балетен център

(Музикалния театър)

Час Пон Вт Сряда Четв Пет Съб
9:00 – 10:15ч.
10:30 – 11:45 ч. Хип-хоп (техника) Хип-хоп (техника) Характерен
(техника и репертоар)
Джаз (техника) Джаз (техника) Хип-хоп (техника)
12:00 – 13:15 ч. Характерен (техника и репертоар) Джаз
(техника)
Характерен (техника и репертоар) Хип-хоп (техника) Характерен (техника и репертоар)
13:15 – 14:00 ч. Обедна пауза
14:00 16:00 ч. Хип-хоп
(репертоар)
Хип-хоп
(репертоар)
Хип-хоп
(репертоар)
16:00 – 18:00 ч. Хип-хоп
(репертоар)
Модерен
(репертоар)
Модерен
(репертоар)
Модерен
(репертоар)

Зала 3, – Малка сцена, Държавен музикален и балетен център

(Музикалния театър)

Час Пон Вт Сряда Четв Пет Съб
Сутрин Тай масаж
(по уговорка)
Тай масаж
(по уговорка)
Тай масаж
(по уговорка)
Тай масаж
(по уговорка)
Тай масаж
(по уговорка)
Тай масаж
(по уговорка)
14:00 – 16:00 ч. Хип-хоп
(репертоар)
Хип-хоп
(репертоар)
16:00 – 18:00 ч. Джаз
(репертоар)
Джаз
(репертоар)
 
Неделя: 1 час техника сутринта & след това репетиции на голяма сцена за финалния спектакъл

График – Майсторски класове & интерактивна дискусия

Пон 18:45 – 20:00 ч. Бродуей джаз Държавен музикален и балетен център, ул. “П. Волов” 3, София
Пон Характерен танц Държавен музикален и балетен център, ул. “П. Волов” 3, София
Вт Балет Държавен музикален и балетен център, ул. “П. Волов” 3, София
Вт Хип-хоп Държавен музикален и балетен център, ул. “П. Волов” 3, София
Вт 18:00 – 19:00 ч. Модерен танц Derida Dance Center, ул. „Индустриална” 11, София
Сряда 19:00 – 21:00 ч. Интерактивна дискусия + това, ул. “Марин Дринов” 30, София

Schedule – Workshops

(Monday-Saturday)

Studio 1 (Big Studio, State Music and Ballet Center)

Time Mon Tue Wed Thur Fri Sat
9:00 – 10:15 am Ballet (class) Ballet
(class)
Ballet
(class)
Modern
(class)
Modern
(class)
Ballet
(class)
10:30 -11:45 am Jazz
(class)
Modern
(class)
Hip-Hop
(class)
Ballet
(class)
Character
(class and repertoire)
Modern
(class)

12:00 – 1:15 pm
Character
(class and repertoire)
Jazz
(class)
Modern
(class)
Hip-Hop
(class)
Ballet
(class)
Jazz
(class)
1:15 – 2:00 pm Lunch Break
2:00 – 4:00 pm Ballet
(repertoire)
Ballet
(repertoire)
Ballet
(repertoire)
Ballet
(repertoire)
Ballet
(repertoire)
Ballet
(repertoire)
4:00 – 6:00 pm Jazz
(repertoire)
Modern
(repertoire)
in Derida Dance Center
Modern
(repertoire)
in Derida Dance Center
Jazz
(repertoire)
Jazz
(repertoire)
Jazz
(repertoire)

Studio 2 (Arabesque Studio, State Music and Ballet Center)

Time Mon Tue Wed Thur Fri Sat
9:00 – 10:15 am
10:30 – 11:45 am Hip-Hop
(class)
Hip-Hop
(class))
Character
(class and repertoire)
Jazz
(class)
Jazz
(class)
Hip-Hop
(class)
12:00 – 1:15 pm Character
(class and repertoire)
Jazz
(class)
Character
(class and repertoire)
Hip-Hop
(class)
Character
(class and repertoire)
1:15 – 2:00 pm Lunch Break
2:00 4:00 pm Hip-Hop
(repertoire)
Hip-Hop
(repertoire)
Hip-Hop
(repertoire)
4:00 – 6:00 pm Hip-Hop
(repertoire)
Modern
(repertoire)
Modern
(repertoire)
Modern
(repertoire))

Studio 3 (Small Stage, State Music and Ballet Center)

Time Mon Tue Wed Thur Fri Sat
In the mornings Thai massage
(by appointment)
Thai massage
(by appointment)
Thai massage
(by appointment)
Thai massage
(by appointment)
Thai massage
(by appointment)
Thai massage
(by appointment)
2:00 – 4:00 pm Hip hop
(repertoire)
Hip hop
(repertoire)
4:00 – 6:00 pm Jazz
(repertoire)
Jazz
(repertoire)
Sunday: 1 class in the morning & after that rehearsal on stage for the final performance

 

Schedule – Master Classes & Interactive Discussion

Monday 6:45 – 8:00 pm Broadway Jazz State Music and Ballet Center, 3 P. Volov Str., Sofia
Monday Character dance State Music and Ballet Center, 3 P. Volov Str., Sofia
Tuesday Ballet State Music and Ballet Center, 3 P. Volov Str., Sofia
Tuesday Hip-hop State Music and Ballet Center, 3 P. Volov Str., Sofia
Tuesday 6:00 – 7:00 pm Modern dance Derida Dance Center, 11 Industrialna Str., Sofia
Wednesday 7:00 – 9:00 pm Interactive Discussion + това (plus tova), 30 Marin Drinov Str., Sofia